ВУЗ ШАГ

Чорноморськ. Будинок дитячої та юнацької творчості Чорноморської міської ради Одеської області

 

Методичне забезпечення

 

БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

м. Чорноморськ

    30.08.2019 р.                                                                                                     № 04-07/24

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році

 

        Методична робота в Будинку дитячої та юнацької творчості - це система цілеспрямованого професійного зростання педагогічних працівників, орієнтована на постійне примноження педагогами теоретичних знань та практичних навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу закладу.

       Методична тема освітян міста у 2019-2020 навчальному році: "Підготовка педагогів  до роботи в умовах НУШ".

        З метою оптимізації освітнього процесу, вдосконалення роботи щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників БДЮТ, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи БДЮТ досягнень психолого-педагогічної науки, нових педагогічних технологій, враховуючи результати освітнього процесу 2018-2019 навчального року,

 НАКАЗУЮ:

 1. Спрямувати методичну роботу БДЮТ у 2019-2020 н. р. на вирішення таких завдань:
 • робота над науково-методичною темою «Від безперервної освіти у часі до безперервної освіти у просторі» - опанування та впровадження новітніх технологій в освітній процес закладів освіти міста з метою покращення навчально-виховного процесу;
 • удосконалення навчально-виховного процесу, змісту, форм і методів навчання та виховання дітей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, навчальних програм нового покоління, інтегрованих занять;
 • розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • організація проведення дослідно-експериментальної роботи, упровадження результатів наукових досліджень, нових педагогічних технологій;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;
 • виявлення, вивчення й оцінка результативності педагогічного досвіду в БДЮТ, узагальнення і поширення перспективних здобутків;
 • розробка та видання навчальних, методичних розробок, рекомендацій;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

      2. Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, спрямувати її на результативність, надання дієвої практичної допомоги педагогічним працівникам     

постійно, адміністрація                                            

            3. Спрямувати управлінську діяльність на особистісне зростання педагогічних кадрів через розвиток компетентності, підвищення рівня професійної майстерності, самоосвіту та самореалізацію особистості педагогів шляхом координації форм і методів методичної роботи;

 постійно, відповід.: адміністрація                                            

            4. Підготувати план роботи науково-методичної ради БДЮТ на 2019-2020 навчальний рік

                                                                         (Додаток 2.1.)   вересень 2019 р., відповідальний: методист, зав. відділами

     5. Провести засідання педагогічних нарад (Річний план, ІІ розділ. Організація науково-методичної  роботи в БДЮТ).                                                            

4 рази на рік, відповід.: адміністрація                                                                                                                                                                                                                     

     6. Забезпечити проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації. 

                                                              за графіком  і планом  (Додаток  2.2., 2.3., 2.4.), відповід.: методист 

      7. Провести атестацію педпрацівників БДЮТ у поточному навчальному році:

 • удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються;

протягом навчального року, відповід.: методист

 • протягом  атестаційного періоду вивчати систему роботи педагогів що атестуються, надавати їм методичну допомогу (консультувати педагогів  з питань нормативної документації; у роботі з індивідуальної методичної тематики);

протягом атестаційного періоду, відповід.: методист, зав. відділами

 • провести творчі звіти, відкриті заняття педагогів, які атестуються;

                                                                              2-ий тиждень березня 2020 року, відповід.: зав. відділами

 • провести аналіз відповідності  вимогам до кваліфікації педагога позашкільного закладу під час присвоєння кваліфікаційної категорії та тарифікаційного розряду.

                                                                                                       березень 2020 р., відповід.: атестаційна комісія

     8. Сприяти наставницькій діяльності. Закріпити за молодими та малодосвідченими педагогами наставників. Продовжувати роботу «Школи молодого педагога» для досягнення високого рівня навчально-виховного процесу молодих та малодосвідчених педагогів

                                                         (за окремим планом, додаток  2.6.) вересень 2019 р., відповід.: Блотницька І.О.

    9. Проводити:

 • комплексний контроль та аналіз рівня організації та проведення гурткових занять,                                                                                           масових заходів

постійно, відповід.: методист, зав. відділами

 • групові та індивідуальні консультації:

                                                                                постійно,  відповід.: методист

     10. Контролювати питання дисципліни, наповнюваності гуртків, відвідування занять, стан навчальної документації, ведення журналів.

                                                                                   постійно,  відповід.: зав. відділами, методист, заст. дир                                                                                                                                                             

     11. Проводити методичні об’єднання керівників гуртків за напрямками: художньо-естетичний,   дослідницько-експериментальний.                                              

                                                                                                                       4 рази на рік, відповід:  зав. відділами, методисти 

     12. Надавати практичну і методичну допомогу колективам, які готуються до присвоєння звання «Зразковий художній колектив».

                                                                                                                                  протягом року,   відповід.: методисти    

    13. Підготувати необхідну документацію для присвоєння звання «Зразковий художній колектив» хореографічному колективу  «Сучасні танці «Пластилін»».

                                                                                                          червень 2020, відповід.: методисти  

     14. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.                                                                                          

 • розвивати творчий потенціал педагогів, виявляти, узагальнювати й запроваджувати перспективний педагогічний досвід керівників гуртків;

(Додаток 2.5) протягом року,  відповід.: методисти, зав. відділами

 • сприяти участі педагогів БДЮТ у ярмарку педагогічних ідей та технологій, у міському конкурсі педагогічної майстерності: «Педагогічна надія міста», у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», у міському педагогічному коворкінгу;

                                                               протягом року, відповід.: адміністрація

 • залучати педагогічних працівників БДЮТ до активної участі у міських, обласних методичних заходах, в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;

протягом навчального року, відповід.: методист, зав. відділами

 • прийняти участь у семінарах обласного інституту удосконалення вчителів, обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;

 за графіком, відповід.: зав. відділами

 • прийняти участь у конференціях і семінарах відділу освіти.                                                                      

                                                                                                                               план ММК   - Блотницька І.О.

     15. Продовжувати роботу щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у БДЮТ.                                                                                                                         

                                                                                                                            Вересень,  відповід.: Соцька Т.І.

      16. Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, широко залучати його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності навчального закладу. 

постійно, відповід.:  Кавун Ю.Ю.

      17. Продовжувати роботу по створенню цілісної системи роботи із здібною та обдарованою  молоддю, спрямованої на пошук, підтримку та розвиток талановитої учнівської молоді.

постійно, відповід.: методист

      18. Формувати єдиний виховний простір на основі об’єднання зусиль БДЮТ, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.

постійно, педагоги БДЮТ

     19. Педагогам БДЮТ:

 • проходити курсову перепідготовку відповідно до графіка відділу освіти та термінів своєї атестації;
 • підвищувати свою фахову майстерність шляхом самоосвіти;
 • постійно використовувати в навчально-виховному процесі інноваційні технології та навчальні програми;
 • відображати власні професійні здобутки в планах підвищення кваліфікації, систематизувати передовий досвід і науково-методичні досягнення.

постійно    

      20. Створити умови для узагальнення та висвітлення кращого педагогічного досвіду, власних педагогічних розробок; забезпечити поширення передового педагогічного досвіду роботи працівників БДЮТ через друковані фахові видання, освітні Інтернет-портали, збірники, буклети тощо; забезпечити змістовне наповнення веб-сайту БДЮТ. 

                                                                                                                                    протягом року, адміністрація                                              

      21. Удосконалювати науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Поповнювати методичну папку з циклу «На допомогу керівнику гуртка».       

протягом року, відповід.: методисти, зав. відділами                                                                                                                                    

     22.  Затвердити нові та удосконалені навчально-виховні програми гуртків.

                                                                                                           вересень,  педрада, відповід.: методист, заст. директора 

     23. Забезпечити співробітництво педагогів з науковцями.

                                                                                                        постійно, Соцька Т.І.

     24. Зробити підписку спеціальної та методичної літератури.     

                                                            вересень 2019 р.,  Лукіяненко Н.В  

      25. Підсумки роботи педагогічного колективу БДЮТ підвести на педагогічній раді.

травень 2020 р., адміністрація

     26. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

 

 

 

Підстава: План роботи БДЮТ на 2019-2020 навчальний рік

     

          Директор БДЮТ                                               Ж.В. Шведова